Veilige schoolfeesten; dat wil toch iedereen?

Hoort uw school ook bij het tweederde deel van alle middelbare scholen die te maken heeft met alcohol rondom schoolfeesten? Steeds meer scholen hebben aangeschoten leerlingen op schoolfeesten, terwijl men zelf geen druppel alcohol schenkt. Dat deze situatie onwenselijk is mag duidelijk zijn, eveneens is duidelijk dat er geen 100% waterdichte oplossing voor te vinden is. Hoe gaan wij hier mee om?

Beveiligers op school

Van schoolfeesten tot beveiligers als avondconciërge of controlerondes in de vakanties; scholen zetten steeds vaker beveiligers in voor de facilitaire kant van de school. Bij schoolfeesten ligt de focus van de beveiliging op een aantal onderdelen:

 • controle op o.a. brandveiligheid
 • preventieve alcoholcontrole
 • monitoren algehele sfeer en veiligheid
 • assistentie bij BHV taken

Onze ervaren beveiligers nemen bovenstaande zaken graag uit uw handen.

 


controle op o.a. brandveiligheid

Bij aankomst zullen wij een controleronde door het gebouw maken. Hierbij letten wij o.a. op de bereikbaarheid van nooduitgangen en mogelijk onveilige situaties. Heeft de DJ een rookmachine meegenomen en hoe gaat het brandalarm hier op reageren? Zijn alle ruimten afgesloten waar leerlingen geen toegang tot hebben? 

 

Met de contactpersoon van de school spreken wij door wat men van ons verwacht bij een calamiteit; welke plaats in de BHV organisatie nemen wij in? 


preventieve Alcoholcontrole

Zowel middelbare scholen als jongerencentra maken veelvuldig gebruik van onze ademanalyseapparatuur. Onze geavanceerde testapparatuur geeft een nauwkeurig promillage weer en kan op deze manier snel en gemakkelijk ingezet worden in de strijd tegen het voordrinken bij alcoholvrije feesten.

Naast de controle bij de ingang is er méér nodig. Leerlingen zijn redelijk creatief in het verstoppen van alcohol; van de kluisjes tot de stortbak van een toilet, en van de bezemkast "die toch altijd op slot is" tot bovenop het systeemplafond. Een controleronde voorafgaand aan het feest met speciale aandacht voor de mogelijke verstop plaatsen van alcohol hoort daarom standaard bij onze werkwijze.


advies

Uiteraard zetten wij onze kennis en ervaring graag in om u van advies te voorzien. Zo kunnen wij u helpen met het maken van een veiligheidsplan voor schoolfeesten, ontruimingsplan voor de reguliere schooldag,  de huisregels en het beveiligingsbeleid voor uw school en/of schoolfeest.


Mag ik alcohol schenken op een schoolfeest?

Met name bij bovenbouwfeesten of examenfeesten overweegt men wel eens om alcohol te schenken. Wat zegt de wet over dit onderwerp?

 

 • Er zal een horecavergunning voor een niet-commerciële instelling aangevraagd moeten worden;
 • Aan bezoekers jonger dan 18 jaar mag geen alcohol worden geschonken.
 • Bezoekers die wel alcohol willen zullen middels het tonen van een legitimatiebewijs aan moeten tonen dat zij de juiste leeftijd hebben bereikt;
 • Leeftijdsgrenzen en taptijden moeten duidelijk zichtbaar zijn aangegeven bij de bar;
 • Het bestuur van de school moet een Alcohol bestuursreglement opstellen waarin de huisregels en regels omtrent het schenken van alcohol duidelijk vermeld staan. Dit reglement is onderdeel van de vergunningaanvraag en moet door de gemeente goedgekeurd worden;
 • Twee leidinggevenden (minstens 21 jaar oud) moeten beschikken over het diploma Sociale Hygiëne;
 • Op het feest moet één van de leidinggevenden aanwezig zijn, of een barvrijwilliger van minimaal 16 jaar oud die de IVA cursus heeft gevolgd.
 • Het zonder vergunning schenken van alcohol kan alleen bij een gelegenheid waarbij de bezoekers niet betalen voor hun drank, ook niet in de vorm van entreegeld. Hierbij kan dus gedacht worden aan een afsluitende borrel na een diploma-uitreiking of een receptie voor een andere gelegenheid.

Ons advies: wilt u alcohol schenken op een schoolfeest? Wijk dan uit naar een locatie die daar al voor is ingericht en beschikt over de juiste vergunningen, denk bijvoorbeeld aan een jongerencentrum.